top of page

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

BISTRO KUCHNIA KRESOWA PIOTR CHADAJ oraz partner projektu Kantor Wymiany Walut Agnieszka Chadaj realizuje projekt pn. „BOROWINA DLA ZDROWIA I URODY, czyli wprowadzenie pakietu usług do oferty firm BISTRO KUCHNIA KRESOWA Piotr Chadaj i Kantor Wymiany Walut Agnieszka Chadaj”. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
Celem głównym projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego przez firmę BISTRO KUCHNIA KRESOWA PIOTR CHADAJ oraz Kantor Wymiany Walut Agnieszka Chadaj poprzez wprowadzenie na rynek usług turystycznych pakietu usług począwszy od 07.2021 roku.

Wartość projektu: 2 295 662.99 zł


Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 124 991.37 zł

bottom of page